Сервіс електронних звернень

Сервіс Електронних Звернень – це програмний комплекс, що надає широкому загалу можливості подачі звернень в електронному вигляді для подальшого відправлення на розгляд представниками місцевої влади.

Адресати для звернень